Tulokset

  1. Toisen asteen Ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimusten ja opetuksen järjestämisen vertailu sosiaali- ja terveyalalla
  2. ECVET-järjestelmän käyttöönoton hyvät käytännöt Suomessa
  3. ECVET-järjestelmän käyttöönoton tilanteen vertailu partnerimaissa
  4. Toisen asteen Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien vertailu sosiaali- ja terveysalalla
  5. Opintokokonaisuuksien ja niiden osien kuvaaminen (units) ECVET-järjestelmän mukaisesti – osaamisperustaisuus (lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus sekä lähihoitaja, sairaanhoitoja huolenpito, vanhustyö)
  6. Verkkopohjainen oppimis- ja koulutussivusto
  7. Julkaisu projektin tuloksista ja suositukset

 

Suomi - hankkeen yhteenveto

Suomi Raportti1 Opetussuunnitelmien vertailua

Suomi Raportti2 ECVET Hyvät käytännöt

Suomi Raportti3 ECVET in käyttöönoton vaihe

Väliraportti 05 Result 05

Tieto-ja Viestintätekniikan sovelletaan Web-palvelimessa Link

Julkaisu

 

 

 

A practical nurse working with children at a day care center in Finland.pdf

My day as a Practical Nurse in a nursing home in Finland.pdf

 

ccwWorking day of a spanish child care worker
Click on the picture to see the movie

 

 

hcaWorking day of a spanish practical nurse
Click on the picture to see the movie