O projekcie

Strona testowa dla Wojtka

Poszczególne rezultaty projektu wykonywane są terminowo.

Numer rezultatu 01. Analiza porównawcza standardów kompetencji „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”. Instytucja kierująca działaniem - Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut badawczy (ITeE-PIB).

Rezultatem jest raport z badań porównawczych standardów kompetencji zawodowych lub innych rozwiązań równoważnych w zawodach Practical Nursing – Child Care Worker and Health Care Assistant, z uwzględnianiem wymagań europejskich i krajowych ram kwalifikacji.

Data rozpoczęcia 01.09.2014     Data zakończenia 27.02.2015.


Numer rezultatu 02. Opis dobrej praktyki dotyczący systemu ECVET w Finlandii. Instytucja kierująca działaniem - OMNIA; za opracowanie raportu odpowiedzialna - Edukacja i Praca (EP).

Opisano proces wdrażania systemu ECVET. Zostały opisane także dobre praktyki, w tym nowe kompetencje nauczycieli i instruktorów zawodu uzyskane podczas 4-ro dniowych warsztatów dotyczących działania systemu FINECVET na przykładzie wybranych zawodów. Raport zawiera rekomendacje dla grup docelowych.

Data rozpoczęcia 01.01.2015       Data zakończenia 31.03.2015


Numer rezultatu 03. Nazwa rezultatu Analiza porównawcza ECVET w krajach partnerskich z rekomendacjami. Instytucja kierująca działaniem EP.

Analiza zawiera porównanie systemu ECVET w krajach partnerskich, w tym poziom zaawansowania wdrożenia systemu ECVET, sposób wdrożenia oraz cechy wspólne i odrębne systemu. Opracowane zostały rekomendacje dla każdego z krajów partnerskich jak wdrażać lub jak ulepszać system ECVET.

Data rozpoczęcia 01.04.2015     Data zakończenia 31.08.2015


Numer rezultatu 04. Analiza porównawcza programów kształcenia w zawodach „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”, w edukacji formalnej i pozaformalnej – raport z rekomendacjami. Instytucja kierująca działaniem ITeE-PIB.

Raport zawiera porównanie programów kształcenia wraz z rekomendacjami dla oferty edukacyjnej. Przeprowadzono analizę programów kształcenia w zawodach Practical Nursing – Child Care Worker and Health Care Worker, w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz sformułowano rekomendacje dla oferty edukacyjnej.

Data rozpoczęcia 01.05.2015     Data zakończenia 31.09.2015


Numer rezultatu 05. Baza opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia i efektów kształcenia dla zawodów „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”,z uwzględnieniem zasad systemu ECVET. Instytucja kierująca działaniem EP.

Opracowano i uzgodniono metodologię opracowania bazy opisów kwalifikacji; podczas prac wykorzystano rezultaty wcześniejszych prac, w tym raportów 01, 03, 04. Opracowano bazę opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia i efektów kształcenia dla zawodów „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”, z uwzględnieniem zasad systemu ECVET.

Data rozpoczęcia 01.06.2015   Data zakończenia 30-11-2015.


Numer rezultatu 06. Narzędzie ICT do ewaluacji i aktualizacji efektów kształcenia w zawodach Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny. Instytucja kierująca działaniem ITeE-PIB.

06-A1 Opracowano projektu narzędzia informatycznego. 01.09.2015 - 29.02.2016

06-A2 Do narzędzia ICT wprowadzono dane z bazy opisów kwalifikacji, jednostek efektów kształcenia dla zawodów „opiekunka dziecięca” i „opiekun medyczny”. 01.12.2015 - 29.02.2016.

06-A3 Testowanie i weryfikacja narzędzia ICT z udziałem przedstawicieli partnerstwa w ramach pilotażowego wdrożenia. W pilotażu wezmą udział szkoły i instytucje szkoleniowe prowadzące edukacje w ww. zawodach. 01.02.2016 - 30.06.2016.

 

 

Michał Butkiewicz- koordynator projektu/project coordinator
EDUKACJA I PRACA
ul. Sobieskiego 72 Lok.2.
02-930 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Comming soon